Royal Fassin B.V.

Op 23 november 2010 kreeg Fassin B.V. het predicaat 'Koninklijk' uitgereikt. Tijdens een officiële bijeenkomst op het bedrijf overhandigde burgemeester van de gemeente Montferland, mevrouw I. Leppink, aan Helmut Fassin de bescheiden die behoren bij het predicaat 'Koninklijk'. Een bijzondere verdienste voor een bedrijf. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van continuïteit, exclusiviteit en orginaliteit van productvoering en nationale en internationale bekendheid. In haar toespraak vertelde de burgemeester dat Fassin B.V. aan al deze voorwaarden voldeed en roemde ze tevens de maatschappelijke betrokkenheid en de betekenis van het bedrijf voor de gemeenschap van 's-Heerenberg en Stokkum. Zij eindigde de toespraak met de woorden '.... En het heeft de Koningin behaagd....'.

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koningin tegenover de ontvanger.